Stølsysteri

Vi ønskjer velkomen til oss i butikken på stølen!

Butikken er open frå 1. juli til 1. september

Måndag til laurdag, klokka 12:00 til 16:00

Unik smak og innhald

Grunnen til at vi trivst med støling og mjølkeforedling, er at vi er med på å vidareføre ein rik kulturarv. Vårt ønske er å vidareutvikle denne tradisjonen med ein moderne vri.
Vi er stolte av å kunne tilby mat frå spesielle råvarer med høg kvalitet. Stølsmjølk er unik i smak og innhald. Kyrne beiter på planter som er svært næringsrike.

Plantene i fjellet har ein intensiv vekstsesong som gir mjølk med eit høgt innhald av antioksidantane vitamin E og karotenoid, eit høgare innhald umetta fettsyrer, og forholdet mellom Omega- 3 og Omega- 6 er gunstig. Dette er blant anna vist i forsking ved Hanne Sickel og Bioforsk.

Unik smak og innhald

Grunnen til at vi trivst med støling og mjølkeforedling, er at vi er med på å vidareføre ein rik kulturarv. Vårt ønske er å vidareutvikle denne tradisjonen med ein moderne vri.
Vi er stolte av å kunne tilby mat frå spesielle råvarer med høg kvalitet. Stølsmjølk er unik i smak og innhald. Kyrne beiter på planter som er svært næringsrike.
Plantene i fjellet har ein intensiv vekstsesong som gir mjølk med eit høgt innhald av antioksidantane vitamin E og karotenoid, eit høgare innhald umetta fettsyrer, og forholdet mellom Omega- 3 og Omega- 6 er gunstig. Dette er blant anna vist i forsking ved Hanne Sickel og Bioforsk.

Høye kvalitetskrav

Vi ystar av fersk upasteurisert mjølk frå eigne kyr for på beste måte å ta vare på dei naturlege eigenskapane og den gode smaken på mjølka. Vi har høge krav til kvalitet i alle ledd, også når det gjeld avlsarbeid og dyrevelferd.
Den gule fargen på stølssmøret vårt har samanheng med at dyra beiter på planter med mykje betakaroten. Smøret har ein mjuk konsistens på grunn av den gunstige feittsyresamansetjinga.

Høye kvalitetskrav

Vi ystar av fersk upasteurisert mjølk frå eigne kyr for på beste måte å ta vare på dei naturlege eigenskapane og den gode smaken på mjølka. Vi har høge krav til kvalitet i alle ledd, også når det gjeld avlsarbeid og dyrevelferd.

Den gule fargen på stølssmøret vårt har samanheng med at dyra beiter på planter med mykje betakaroten. Smøret har ein mjuk konsistens på grunn av den gunstige feittsyresamansetjinga.

Støling på Breiset

Det er viktig for oss å bruke beiteressursane som ligg i fjellet, særleg med tanke på å utnytte dei moglegheitene som vår region har for matproduksjon. Støling held kulturlandskapet ved like, fordi dyr på beite hindrar attgroing og tek vare på biologisk mangfald i fjellet. Kulturlandskapet i Valdres er også viktig for næring og vekst i regionen.

Støling på Breiset

Det er viktig for oss å bruke beiteressursane som ligg i fjellet, særleg med tanke på å utnytte dei moglegheitene som vår region har for matproduksjon. Støling held kulturlandskapet ved like, fordi dyr på beite hindrar attgroing og tek vare på biologisk mangfald i fjellet. Kulturlandskapet i Valdres er også viktig for næring og vekst i regionen.

Er du fastbuande, på hytte eller gjennomreise i Valdres i sommar,

ønskjer vi deg velkomen til oss i butikken på stølen.

.

Er du fastbuande, på hytte eller på gjennomreise i Valdres i sommar,

ønskjer vi deg velkomen til oss i butikken på stølen.

Produkter frå stølsysteriet

2019-05-26T14:37:59+02:00

Stølssmør

Kinna av upasteurisert stølsrømme. Tilsett havsalat. Knadd, forma og pakka for hand.

2019-05-26T14:50:09+02:00

Brim

Ein lokal variant av brunost kokt på vedfyring. Forma og pynta med flid og kjærlege hender.

Produktene til StrandmoUtsal

Kjøp produkta våre hos desse forhandlerane

Strandmo gardsmat - ForsidelinkGardsmat

Ysteri, kurv og kjøt frå Valdresgris

Strandmo

Vi har eget utsalg på stølen fra juli til september
Mer om oss
482 36 747
anna.karoline@strandmo.no
Strandmo på Facebook