Stølsysteri

Ved stølen vår på Breiset i Valdres, finn du vårt stølsysteri og stølsutsal.

Butikken er open frå 3. juli til og med 19. august
Måndag til og med laurdag, frå klokka 12:00 til 15:00

Unik Smak og innhald

Grunnen til at vi trivst med støling og mjølkeforedling, er at vi er med på å vidareføre ein rik kulturarv. Vårt ønske er å vidareutvikle denne tradisjonen med ein moderne vri.

Vi er stolte av å kunne tilby mat frå spesielle råvarer med høg kvalitet. Stølsmjølk er unik i smak og innhald. Kyrne beiter på planter som er svært næringsrike.

Plantene i fjellet har ein intensiv vekstsesong som gir mjølk med eit høgt innhald av antioksidantane vitamin E og karotenoid, eit høgare innhald umetta fettsyrer, og forholdet mellom Omega- 3 og Omega- 6 er gunstig. Dette er blant anna vist i forsking ved Hanne Sickel og Bioforsk.

Høye kvalitetskrav

Vi ystar av fersk upasteurisert mjølk frå eigne kyr for på beste måte å ta vare på dei naturlege eigenskapane og den gode smaken på mjølka. Vi har høge krav til kvalitet i alle ledd, også når det gjeld avlsarbeid og dyrevelferd.

Den gule fargen på stølssmøret vårt har samanheng med at dyra beiter på planter med mykje betakaroten. Smøret har ein mjuk konsistens på grunn av den gunstige feittsyresamansetjinga.

Støling på Breiset

Det er viktig for oss å bruke beiteressursane som ligg i fjellet, særleg med tanke på å utnytte dei moglegheitene som vår region har for matproduksjon. Støling held kulturlandskapet ved like, fordi dyr på beite hindrar attgroing og tek vare på biologisk mangfald i fjellet. Kulturlandskapet i Valdres er også viktig for næring og vekst i regionen.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram