Vår historie

Strandmo og stølen på Breiset drives i dag av Erik Fodnes og Anna Karoline Ness. Stølsdriften ble startet i 1993 av Eriks foreldre, som fortsatt er med som gode rådgivere og samarbeidspartnere.

Garden Strandmo, med støl på Breiset, er ikkje så stor og hadde ikkje gode føresetnader for å drive stort og effektivt, som var og er mantraet for mjølkeprodusentar. Derfor valde dei å starte med stølsdrift og eigenforedling, for å kunne sikre inntektene frå garden. Etter fleire år med prøving og feiling vart stølen rundt tusenårsskiftet godkjend for produksjon og sal av ost, smør og andre tradisjonelle produkt som vart laga på stølane i regionen i tidlegare tider.

Det tok Anny og Geir Harald 15 år å bygge opp stølen, bedrifta og kundegrunnlaget. For kvar sommar dukka det opp litt fleire kundar, både turistar og lokale.

I 2014 vart ysteriet på stølen utvida for å kunne utvikle og auke produksjonen, og for å legge til rette for eit komande generasjonsskifte. Sonen Erik Fodnes og svigerdottera Anna Karoline Ness overtok Strandmo i 2015.

På stølslaget Breiset vart det ført fram straum sommaren 2021. Vi kunne endeleg seia farvel til dieselaggregatet og velkomen stabil straum og ikkje minst til nytt kjølerom! Handlag og erfaring styrer likevel mykje av produksjonen. I tillegg er tid, temperatur og pH-måling viktige hjelpemiddel for å oppnå stabil kvalitet gjennom sommaren.

Erik Fodnes

Erik er utdanna agronom. Han har teke kurs i Östersund i Sverige: Ysting i småskaligt mejeri. Vidare var han praktikant i halvtanna år i Frankrike, og i enne perioden var han innom to ysteri. Blant anna vart det eit lengre opphald hos ein produsent av osten Reblochon. Erik har òg studert økonomi ved Noregs miljø og biovitskaplege universitet.

Anna Karoline Ness

Erik møtte Anna Karoline på Ås. Ho har studert husdyrvitskap og pedagogikk ved same universitet. Ho har teke ystekurs ved Kompetansenavet Vest ved Sogn jord- og hagebrukskule i Aurland. Sidan 2014 har ho vore med i stølsdrifta på Breiset.

Anny Fodnes

Anny har modulkurs i ysting ved Kompetansenavet Vest ved Sogn jord- og hagebrukskule. Vidare har ho ystekurs arrangert av Eldimner i Östersund: Ysting i småskaligt mejeri, og ho har 25 års erfaring med ysting og koking.

Ostenettverk

Vi er med i fleire nettverk og organisasjonar som er viktige for oss. I tillegg har vi vore på ysteribesøk i Noreg og på studieturar til utlandet for å lære og for å utveksle erfaringar. Det er eit godt samhald og ein unik delingskultur mellom osteprodusentar i Noreg. Vi gjer kvarandre gode!

Norsk Gardsost

Ostelandet - en oversikt over ysterier du kan besøke over heile landet

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram